Skip to main content

Eden’s Master Brows neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@edensmasterbrows.nl

Wie is Eden’s Master Brows?

Eden’s Master Brows is gevestigd aan de Schieweg 27A, 3038 AC te Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67634893.

Wanneer Eden’s Master Brows jouw persoonsgegevens verwerkt, is Eden’s Master Brows de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Eden’s Master Brows jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Eden’sMaster Brows persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Eden’s Master Brows voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Eden’s Master Brows worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf en facturatie
Gegevens: Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing
Doeleinde: Nieuwsbrief 
Gegevens: Naam en e-mailadres
Grondslag: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde: Social Media 
Gegevens: Foto’s 
Grondslag: Commercieel belang 
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Voor – en na foto’s worden alleen gedeeld op Social Media na toestemming van u.

Hoe verkrijgt Eden’s Master Brows jouw persoonsgegevens?
Eden’s Master Brows heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Eden’s Master Brows over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Eden’sMaster Brows. Je kunt verzoeken dat Eden’s Master Brows je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Eden’s Master Brows te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Eden’s Master Brows of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Eden’s Master Brows te verkrijgen. Eden’s Master Brows zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Eden’s Master Brows je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Eden’s Master Brows Een verzoek kan verstuurd worden naar info@edenmasterbrows.nl Eden’s Master Brows zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Eden’s Master Brows een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Eden’s Master Brows je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Eden’s Master Brows maakt gebruik van de service van Salonized.com voor de klantenadministratie om afspraken te maken. Het kan zijn dat Eden’s Master Brows verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Eden’s Master Brows ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Eden’s Master Brows worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Eden’s Master Browsworden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Eden’s Master Brows je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@edensmasterbrows.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier, waarop Eden’s Master Brows jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@edensmasterbrows.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.